วี เอส ยูนิฟอร์ม กรุ๊ป

Who We Are

เราให้บริการผลิตชุดยูนิฟอร์ม เรามุ่งเน้นคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบ
ที่จะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียด
เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยมาตรฐานมืออาชีพ

เราให้บริการผลิตชุดยูนิฟอร์ม เรามุ่งเน้นคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ ใส่ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยมาตรฐานมืออาชีพ

ประสบการณ์กว่า 25 ปี

วี เอส ยูนิฟอร์ม กรุ๊ป เริ่มให้บริการออกแบบและตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เรามีทีมงานออกแบบมืออาชีพ ทีมดีไซน์เนอร์และแพทเทิร์นที่เชี่ยวชาญ และมีฐานการผลิตที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพ

วี เอส ยูนิฟอร์ม กรุ๊ป เริ่มให้บริการออกแบบและตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ที่เรามุ่งมั่นเพื่อที่จะผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เรามีทีมงานออกแบบมืออาชีพ ทีมดีไซน์เนอร์และแพทเทิร์นที่เชี่ยวชาญ และมีฐานการผลิตที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพ

พันธกิจ

Our Mission

QUALITY CONTROL

เราพิถีพิถันในทุกรายละเอียด จากขั้นตอนแรกจนไปถึงขั้นตอนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทุกชิ้น เพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนดเรามุ่งมั่นเพื่อที่จะผลิตสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า